Vertrouwenscontactpersoon

ATC’65 wil natuurlijk een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat ….
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen ATC’65 willen wij dit graag voor zijn.

Dat is dan ook één van de redenen waarom ATC’65 een vertrouwenscontactpersoon heeft aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

 Voorkomen is beter dan genezen.
De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn.

Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.
  

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van ATC’65?
Als je vragen hebt over:
• pesten en gepest worden;
• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
• ‘grensoverschrijdend gedrag’: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach en dat als onprettig ervaard;
• een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
• de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
• of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
• iemand je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
• het feit of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon van ATC’65 op de juiste plaats is.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

 
Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van ATC’65 plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:
a. toestemming voor hebt gegeven
b. van op de hoogte bent

De vertrouwenscontactpersoon kan desgewenst ook als bemiddelaar optreden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten ATC’65.

Verantwoordelijkheid?

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het Dagelijks Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

 Wie is de vertrouwenscontactpersoon van vv ATC’65 ?

ATC'65 heeft Jeannette Ruesink bereid gevonden om op te treden als vertrouwenscontactpersoon. Om dit goed te kunnen doen, heeft zij verder geen enkele andere taak bij ATC'65. Voor haar werk is Jeannette stafverpleegkundige bij de GGD. In haar werk bij de Jeugdgezondheidszorg heeft zij ook veel te maken met het wel en wee van kinderen en ouders. Je kunt de vetrouwenscontactpersoon bereiken door te mailen naar vertrouwenscontactpersoon@atc65.nl. Zo snel mogelijk en zeker binnen 3 dagen zal er contact met je opgenomen worden. Als dit te lang duurt dan kun je iemand anders benaderen:

-    Kindertelefoon: 0800 0432, www.kindertelefoon.nl om te chatten

-    VTT, Veilig Thuis Twente, 0800 2000, www.veiligthuistwente.nl.

-    NOC*NSF, vragen over seksuele intimidatie: 0900 2025590

-    de huisarts

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!