Normen en WaardenNormen en waardenbeleid

Met elkaar, mooi voor elkaar. Dat is de boodschap waar ATC’65 voor wil staan!

Met elkaar, daar draait het om bij ATC’65.

Dat wil zeggen: niemand uitgezonderd.

Voetbal is een teamsport, die op samenwerking en afspraken is gebaseerd en zo functioneert onze vereniging ook. Plezier is de voedingsbodem voor zowel recreatie- als prestatievoetbal. ATC’65 streeft naar leden die betrokken zijn bij onze vereniging. Naar leden en ouders van leden die zich verbonden voelen en vrijwillig aan onze club hun steen(tje) bij willen dragen, gevraagd en ongevraagd. ATC'65 zijn we samen.

Gedragsregels nodig

Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en vrijwilligers – erg goed. Maar er gebeuren ook minder positieve zaken op en rond het veld. En als we samen een vereniging willen zijn moeten we ook afspraken hebben over hoe we met elkaar, met onze tegenstanders, trainers, scheidsrechters en andere vrijwilligers, onze accommodatie en materialen om willen gaan.

Deze afspraken hebben we vastgelegd in deze gedragsregels (hier staan we voor!), waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zo nodig er elkaar op aan te spreken.

Een elftal gedragsregels

We hebben een elftal gedragsregels binnen ATC'65:

 1. Wij voetballen met elkaar en voor ons plezier
 2. Wij hebben respect voor de scheidsrechter en alle andere vrijwilligers
 3. Wij hebben respect voor onze tegenstanders
 4. Niemand wordt hier gediscrimineerd of gepest
 5. Wij zijn een goede gastheer en goede gasten
 6. Wij zijn zuinig op ons sportcomplex en veroorzaken geen overlast
 7. Wij blijven van andermans spullen af
 8. We praten met elkaar, niet over elkaar
 9. Ouders, we spelen geen Champions League!
 10. Winnen doen we samen, verliezen ook
 11. De coach geeft aanwijzingen, ouders moedigen aan

Klik hier  voor ons complete normen- en waardenbeleid.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!