Cookie beleid ATC'65

De website van ATC'65 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen en Waarden

Normen en WaardenMet elkaar, mooi voor elkaar. ATC'65, een waarde(n)volle vereniging

Met elkaar, mooi voor elkaar.

Dat is de boodschap waar ATC’65 voor wil staan!

Met elkaar, daar draait het om bij ATC'65.
Dat wil zeggen: niemand uitgezonderd.
Voetbal is een teamsport, die op samenwerking en afspraken is gebaseerd en zo functioneert onze vereniging ook. 
Plezier is de voedingsbodem voor zowel recreatie- als prestatievoetbal. 
ATC’65 streeft naar leden die betrokken zijn bij onze vereniging. 
Naar leden en ouders van leden die zich verbonden voelen en vrijwillig aan onze club hun steen(tje) bij willen dragen, gevraagd en ongevraagd. ATC'65 zijn we samen.

Mooi voor elkaar,dat staat voor een bloeiende vereniging met een mooi clubhuis en goede faciliteiten. Een club waar ieder lid en iedere ouder trots op kan zijn.
Elk lid binnen ATC’65 heeft recht op goede en betrokken trainers/ begeleiders, goede faciliteiten, een gezellige kantine, activiteiten buiten de wedstrijden en trainingen om en alles wat verder nodig is om plezier te hebben.

Onze kernwaarden zijn Verbinden, Inspannen, Ontwikkelen en Ontspannen.

Verbinden omdat we een vereniging willen zijn die van ons samen is, met betrokken leden en ouders, vrijwilligers en sponsoren. Maar ook een club die in verbinding staat met haar omgeving, zowel letterlijk als figuurlijk.

Inspannen staat voor het sporten zelf, maar ook voor alle vrijwilligers die nodig zijn om dat mogelijk te maken.

We willen dat iedereen zich kan Ontwikkelen bij ATC’65. Als speler, als trainer, als scheidsrechter of als vrijwilliger. Van barmedewerker tot coördinator, van commissielid tot teamleider.

En Ontspannen is waar we het allemaal voor doen. het staat voor plezier hebben met elkaar, voor gezelligheid en op een plezierige manier met elkaar omgaan.

Gedragsregels nodig

Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en vrijwilligers – erg goed. Maar er gebeuren ook minder positieve zaken op en rond het veld. En als we samen een vereniging willen zijn moeten we ook afspraken hebben over hoe we met elkaar, met onze tegenstanders, trainers, scheidsrechters en andere vrijwilligers, onze accommodatie en materialen om willen gaan.

Deze afspraken hebben we vastgelegd in deze gedragsregels (hier staan we voor!), waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zo nodig er elkaar op aan te spreken.

Van ons kader - trainers, leiders die in hun ATC'65 kleding zichtbare vertegenwoordigers van onze vereniging zijn, maar ook van commissieleden en bestuursleden - verwachten we een voorbeeldrol. Van leden en hun ouders verwachten we dat ze zich conformeren aan deze gedragsregels.

Een elftal gedragsregels

We hebben een elftal gedragsregels binnen  ATC'65:

 1. Wij voetballen met elkaar en voor ons plezier
 2. Wij hebben respect voor de scheidsrechter en alle andere vrijwilligers
 3. Wij hebben respect voor onze tegenstanders
 4. Niemand wordt hier gediscrimineerd of gepest
 5. Wij zijn een goede gastheer en goede gasten
 6. Wij zijn zuinig op ons sportcomplex en veroorzaken geen overlast
 7. Wij blijven van andermans spullen af
 8. We praten met elkaar, niet over elkaar
 9. Ouders, we spelen geen Champions League!
 10. Winnen doen we samen, verliezen ook
 11. De coach geeft aanwijzingen, ouders moedigen aan

De Gedragscodes

De gedragscodes vormen een nadere uitwerking van de gedragsregels.

Gedragscodes gelden in meer of in mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Immers, voor ouders gelden andere codes dan voor (jeugd)leden. Hierdoor heeft elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar men ook op aangesproken kan worden.

Wij onderscheiden specifieke gedragscodes voor de verschillende doelgroepen:

 • De (jeugd)spelers
 • De ouders / verzorgers
 • De jeugdleiders / de coördinatoren
 • De bestuursleden
 • De scheidsrechters / wedstrijd(bege)leiders
 • De toeschouwers

De (jeugd)spelers

 • Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen mogelijkheden.
 • Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent.
 • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn. Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken.
 • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend!
 • Houd je aan de afspraken die aan het begin van het voetbalseizoen worden gemaakt met betrekking tot trainen, wedstrijden, tijden, afmeldingen, douchen, spullen opruimen, de kleedkamer netjes achterlaten etc.; de leiders zijn bevoegd om passende maatregelen te nemen indien noodzakelijk.

De jeugdleiders

 • Wees redelijk in je eisen tav de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Laat het niet overgaan in fanatisme.
 • Bedenk dat jongeren ook andere interesses kunnen hebben.
 • Je hebt een voorbeeldfunctie voor onze jongeren; handel als zodanig.
 • Leer je spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
 • Hou je aan de afspraken rond onder meer het wisselbeleid en het inlenen zoals die zijn vastgelegd in de technische beleidsplannen..
 • Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren.
 • Wees zelf altijd op tijd voor trainingen en wedstrijden en zorg voor een goede voorbereiding.
 • Gebruik passend taalgebruik en maak kinderen niet belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
 • Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel.
 • Zorg voor deugdelijk materiaal en veilige omstandigheden.
 • Ontwikkel respect voor spelers, tegenstanders en scheidsrechter.
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede en bij kinderen passende training.
 • Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.

De ouders / verzorgers

 • Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 • Moedig je kind altijd aan om volgens de regels te spelen en dat afspraken worden nagekomen met betrekking tot trainen, verzamelen en afmelden.
 • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
 • Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Moedig je team aan, bemoei je niet met de coaching en teambegeleiding.
 • Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
 • Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
 • Maak problemen bespreekbaar met de leiders, coördinator of met het bestuur.
 • Toon betrokkenheid bij de club en vraag je af op welke wijze je je kunt inzetten voor ATC’65.

De bestuurders

 • Voer beleid dat gericht is op sportiviteit/fair play binnen de vereniging en houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueer het beleid periodiek en stuur waar nodig bij.
 • Stel kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.
 • Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.

De scheidsrechters / wedstrijd(bege)leiders

 • Pas de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
 • Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig in te grijpen.
 • Geen woorden maar daden. Uw eigen gedrag dient altijd sportief te zijn.
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
 • Beoordeel opzettelijk, goed getimed "foul play" als onsportief.

De toeschouwers

 • Bedenk dat de spelers voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening.
 • De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini profsporters.
 • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.
 • Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als het gastteam.
 • Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Maak sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
 • Veroordeel elk gebruik van (verbaal) geweld.
 • Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters / wedstrijdleiders.
 • Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Kantineverplichtingen

De voetballers van ATC’65 kunnen gedurende de hele week voetballen dankzij de hulp van vele vrijwilligers: leden, ouders en vele anderen die de handen uit de mouwen steken. Zij zijn ATC’65. De kantinebezetting als vrijwilligerstaak is echter steeds moeilijker in te vullen. Terwijl die taak onmisbaar is om onze club goed te laten functioneren. Binnen de vereniging is afgesproken, middels de vaststelling van deze gedragscodes, dat alle teams (meerderjarige leden, of ouders van de jeugdleden) een kleine bijdrage moeten te leveren door kantinediensten te draaien: veelal 1 of 2 maal per jaar.

Handhaving van onze regels

Om de gedragsregels te kunnen handhaven is het nodig dat iedereen weet wat hem of haar te wachten staat als de regels toch overtreden worden. ATC’65 hoopt oprecht dat de maatregelen, zoals beschreven in onderstaande tabel, niet toegepast hoeven te worden. Wij hopen dat een dergelijke lijst aanzet tot nadenken en dat hierdoor minder maatregelen nodig zijn. Tevens sporen wij iedereen aan tot sociale controle. ATC’65 vindt dat zowel spelers, leiders, trainers, coördinatoren, bestuursleden én ouders een verantwoordelijkheid hierin hebben.

NB. Sancties worden opgelegd door het bestuur. Elke situatie is anders, daarom gaat het in onderstaande uitdrukkelijk over richtlijnen.

Incident

Actie

Richtlijn voor sanctie

Stelen van andermans eigendommen.

Schorsen en aangifte bij de politie.

Royeren.

Bedreigen en/of slaan van spelers, scheidsrechters, (bege)leiders, trainers, coördinatoren of anderen.

Aanspreken overtreder door jeugdcommissie /  bestuur.

Informeren ouders en vertrouwenspersoon.

Schorsen .

1ste overtreding: gelijk de laatste waarschuwing en 4

speelweken schorsing (incl. training)

 

2de overtreding: schorsen en mogelijk royement.

Ongewenste intimiteiten

Slachtoffer: melden bij vertrouwenspersoon .

Schorsen. Nader onderzoek volgt en het bestuur bepaalt

strafmaatregel

Pesten, intimideren van teamgenoten, leiders etc.

Aanspreken overtreder door jeugdcommissie / bestuur.

Informeren ouders en vertrouwenspersoon

1ste overtreding: waarschuwing

2e overtreding: laatste waarschuwing en 4 speelweken

schorsing (inclusief training)

 

3de overtreding: schorsen en mogelijk royement.

Bekladden en vernielen van spullen op het gehele sportcomplex.

Aanspreken overtreder door jeugdcommissie / bestuur.

Informeren ouders en vertrouwenspersoon en  aangifte bij de politie .

1ste overtreding: gelijk de laatste waarschuwing en

4 speelweken schorsing

 

2de overtreding: schorsen en mogelijk royement.

Alle kosten worden verhaald op overtreder/ouders.

Niet nakomen  kantine verplichtingen

Melden bij bestuur

Team dat kantinedienst niet draait moet extra

kantinedienst doen.

 

Bij wederom niet nakomen verplichtingen wordt sanctie

door bestuur bepaald. Dat kan zijn een boete voor ouders

bij een jeugdteam of een verbod op het gebruik maken

van de trainingfaciliteiten bij een seniorenteam

Opname van beeldmateriaal in kleedkamer

Schorsen en aangifte bij de politie.

Royeren. .

In alle overige, niet nader genoemde situaties, neemt het bestuur een beslissing.

Genoemde maatregelen gelden natuurlijk voor alle activiteiten op onze eigen sportparken en ook bij bezoek aan uitwedstrijden.

Klik hier  om ons normen en waardenbeleid te downloaden.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!