Cookie beleid ATC'65

De website van ATC'65 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Klachten

Klachten

Klachtenregeling ATC’65
 
Waarom klachten regeling?
ATC’65  hecht veel waarde aan  tevredenheid van haar leden.  Er wordt daarom steeds aan de kwaliteit van onze vereniging gewerkt.
Wij werken voor een groot deel met vrijwilligers, mensen die zich in hun vrije tijd inzetten voor onze vereniging. Hiervoor hebben wij respect. Maar waar gewerkt wordt, ook vrijwillig, kunnen fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan.  
Indien u om de één of andere reden ontevreden bent over wat voor een aspect van onze vereniging dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar mogelijk zoeken we met u naar een passende oplossing. Een klacht kan uitsluitend schriftelijk  worden ingediend bij ATC’65, ter attentie van de klachtencommissie.
 
Formele schriftelijke klachtenprocedure
Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon ) worden opgelost. Alvorens er een officiële klacht wordt ingediend, vragen wij u dan ook eerst in contact te treden met uw leider en/of trainer. Wanneer u er samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de coördinator van de desbetreffende leeftijdsgroep.
Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het onderstaande formulier.

Door de klachtencommissie zal binnen 5 werkdagen een bevestiging van ontvangst gegeven worden op de ingediende klacht.
Voor zaken aangaande pestgedrag,  discriminatie, seksuele intimidatie en of grensoverschrijdend gedrag  vragen wij u nadrukkelijk om contact op te nemen met onze vertrouwenscontactpersoon, te weten Jeannette Ruesink.  Haar gegevens staan op onze site vermeld bij "vertrouwenspersoon". 
                                                  
Verloop procedure
De gang van zaken is daarna als volgt: De klachtencommissie zal uw klacht zo spoedig mogelijk behandelen en met u en eventueel andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. In de meeste gevallen zal onze klachtenfunctionaris ook contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kan aan u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.
Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure.
 
Uitspraak klachtencommissie
Indien noodzakelijk zal de klachtencommissie het advies voorleggen aan het Jeugdbestuur en/of Dagelijks bestuur, waarna een bindende uitspraak zal volgen.
 
 
Overige aspecten klachtenregeling
Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.
In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Wanneer de klachtencommissie dit noodzakelijk acht, zal hiertoe worden overgegaan.
 
Rapportage van klachten
Jaarlijks zal aan het Jeugd bestuur en Dagelijks bestuur worden gerapporteerd over het aantal klachten en de afhandeling daarvan.
 
Tot slot: indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten serieus nemen en onze uiterste best doen maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.
Klachtcommissie
[email protected]

Klachtenformulier* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!